Tập trung cao độ phát triển thị trường lao động

Những tháng đầu năm 2024, Bộ LĐTB&XH tập trung cao độ cho vấn đề lao động, việc làm, phát triển thị trường lao động, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Tập trung cao độ phát triển thị trường lao động- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai 6 nhiệm vụ trong tâm

Ngày 29/2, tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Bộ LĐTB&XH trong những tháng đầu năm 2024, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp khắc phục trong những tháng tiếp theo, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung yêu cầu các đơn vị rà soát lại nhiệm vụ cụ thể, triển khai các đầu việc bám sát 6 quan điểm trọng tâm, 15 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 52 nhiệm vụ cụ thể đã được đặt ra trong năm 2024.

Tại Hội nghị, Cục Người có công đề nghị Bộ báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét thanh toán kinh phí giám định ADN cho các đơn vị giám định ADN năm 2021-2022. Cục An toàn lao động đề nghị Bộ sớm xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ngành LĐTB&XH thống nhất từ trung ương xuống địa phương để dễ quản lý, khai thác thông tin dữ liệu…

Để giải quyết những vướng mắc của các đơn vị, Bộ trưởng nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai.

Thứ nhất, Bộ trưởng yêu cầu cần đặc biệt quan tâm xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách theo chức năng, nhiệm vụ, chương trình được Ban Cán sự Đảng Bộ, lãnh đạo Bộ phê duyệt. Trong đó, có 3 nhóm vấn đề quan trọng nhất là xây dựng các chủ trương, chính sách trình Ban Bí thư, Chính phủ; đặc biệt các luật, nghị định, pháp lệnh… theo quy định; những văn bản do Bộ ban hành.

Thứ hai, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu tập trung cao độ cho vấn đề lao động, việc làm, phát triển thị trường lao động. Với nội dung này, rất nhiều đầu việc cần làm liên quan đến lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, xây dựng cung cầu lao động, giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm.

Thứ ba, cần đẩy mạnh, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đây là nội dung trọng tâm với mục tiêu xây dựng thị trường lao động linh hoạt, đồng bộ, hiện đại và hội nhập. Trong đó, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực ở những ngành nghề mới như chip, bán dẫn, hydrogen, tín chỉ carbon…

Thứ tư, Bộ trưởng nhấn mạnh việc phát triển hệ thống an sinh bao trùm và bền vững, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận chính sách của các nhóm đối tượng yếu thế theo tinh thần Nghị quyết 42.

Bộ trưởng lưu ý các đơn vị cần khẩn trương sửa Nghị định 20 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội. Bởi hiện nay, mức trợ giúp xã hội rất thấp, chỉ 360.000 đồng/tháng.

Thứ năm, Bộ trưởng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, coi đây là trọng tâm. Đặc biệt thực hiện chi trả thông qua tài khoản, dịch vụ để hạn chế tối đa tiêu cực, phát sinh những thủ tục không cần thiết.

Nhiệm vụ thứ sáu, theo Bộ trưởng, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỉ cương, kỉ luật hành chính của các đơn vị thuộc Bộ.

Để thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ trưởng đề nghị xử lý các vấn đề khó khăn liên quan đến công tác giảm nghèo, công nghệ thông tin, dự án công nghệ thông tin về bảo hiểm thất nghiệp…

Bộ trưởng cũng phân công các Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực chủ trì, phối hợp với các đơn vị xử lý những vấn đề còn đang tồn đọng. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần báo cáo cụ thể Bộ trưởng, Chính phủ… xem xét, tháo gỡ.

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, bên cạnh công tác hoàn thiện xây dựng hồ sơ dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi), lần đầu tiên, Cục Việc làm chỉ đạo Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm sẽ tổ chức các phiên chợ việc làm liên tỉnh. Bên cạnh đó, Cục Việc làm sẽ phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để tổ chức giới thiệu việc làm cho quân nhân chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Liên quan đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Đỗ Chí Dũng báo cáo, thời gian qua, nhận thức về công tác chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ tại các đơn vị thuộc Bộ đã được nâng cao. Triển khai Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, đến nay, trên cả nước đã thực hiện chi trả thành công cho hơn 1 triệu đối tượng, với tổng kinh phí khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng.

Thu Cúc

Lượt xem: 14
Nguồn:https://baochinhphu.vn/tap-trung-cao-do-phat-trien-thi-truong-lao-dong-102240229171426017.htm Sao chép liên kết