Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Theo báo cáo số liệu của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái tính đến ngày 20/2/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 19,65% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong những tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái quản lý được duy trì ổn định, nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tính đến ngày 20/2/2024, đơn vị đã làm thủ tục cho 9.187 tờ khai với tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu là 384,98 triệu USD (trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 230,32 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 154,66 triệu USD), tăng 34,45% về tờ khai và tăng 19,65% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Quảng Ninh: Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Móng Cái tăng 19,65% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục là 406 doanh nghiệp (155 doanh nghiệp trong tỉnh, 251 doanh nghiệp ngoài tỉnh), tăng 50% so với năm 2023; Số doanh nghiệp mới phát sinh trong năm: 76 doanh nghiệp, tăng 36 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước; Có 886.080 lượt người xuất nhập cảnh (tăng 13.315,3% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó xuất cảnh đạt 446.022 lượt, nhập cảnh đạt 440.058 lượt.

Để đạt được những kết quả tích cực trên, ngay từ những ngày đầu năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình, kế hoạch trọng tâm năm 2024 với những giải pháp cụ thể, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, đảm bảo hoạt động công vụ diễn ra thông suốt; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo điều kiện tốt nhất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện theo lộ trình của Tổng cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh. Trong đó tích cực tham mưu cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đẩy nhanh xây dựng "cửa khẩu số", "hải quan số" nhằm chia sẻ thông tin với các bộ, ngành ở địa phương và trung ương.

Chi cục tiếp tục triển khai hiệu quả hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCISS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hỗ trợ, xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan, chủ động, kịp thời và tích cực tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách trong công tác hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp…

Chi cục kiểm soát chặt địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn hiệu quả, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro và kiểm tra sau thông quan, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực… Đồng thời, làm tốt công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, trở thành đối tác tin cậy của doanh nghiệp.

Dự kiến, thời gian tới, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Hải quan tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 TP. Móng Cái triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024; đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán 2024.

Đức Lâm

Lượt xem: 4
Nguồn:https://congthuong.vn/quang-ninh-chi-cuc-hai-quan-cua-khau-mong-cai-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-phat-trien-305705.html Sao chép liên kết